Kartanonmäen päiväkoti

 

Kartanonmäen päiväkoti on yksityinen lasten päiväkoti.

 

Päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

 

Hoidamme 1–6-vuotiaita lapsia sekä tarjoamme koululaisille aamu- ja iltapäivähoitoa. Päiväkoti on avoinna klo 6-17.

 

Päiväkodissa toteutamme omahoitajuutta, jossa jokaiselle lapselle on nimetty hoitaja. Toiminnassa jakaudumme pienryhmiin lasten iän mukaan. Jokaisella ryhmällä on oma hoitaja, joka vastaa pääasiassa ryhmänsä lasten kasvun tukemisesta erilaisin työmenetelmin. Päiväkodissa toimii

6-vuotiaiden lasten esiopetusryhmä arkipäivisin klo 9-12.

 

Päiväkodissa korostamme leikin merkitystä lapsen kehityksen tukena. Annamme mahdollisuuksia ja aikaa lapsen omaehtoiseen ja ohjattuun leikkiin. Toiminnassamme painotamme liikunta- ja ympäristökasvatusta.

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitamme lasten kokonaisvaltaista oppimista, johon sisältyvät toimintatuokioiden lisäksi ulkoilu, ruokailu, lepo ja omaehtoinen leikki.

 

Päiväkotiimme voi jättää hoitopaikkahakemuksia ympäri vuoden. Hakemuksia saa Runnin Kartanonmäen päiväkodista.

 

Päiväkodin johtaja:

Sini Rantonen 0207 920 488

KARTANONMÄEN PÄIVÄKOTI

 

ASIAKKAAT: 1–6-vuotiaat lapset, aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevat koululaiset.

 

PALVELU: Kartanonmäen päiväkoti on yksityinen, avoinna klo 6-17. Esiopetusryhmä 6-vuotiaille aamupäivisin klo 8-12. Iän mukaan jaetuilla pienryhmillä omat hoitajat. Henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

RUOKALISTA

Runnin Kartanonmäki Oy  •  Runnintie 462  •  74595 RUNNI  •  toimisto 0207 920 480  •  fax 0207 920 489